Lịch sử thành lập CRAFT LINK 
 
Craft Link được thành lập từ năm 1996 dưới sự trợ giúp của một số tổ chức phi chính phủ quốc tế. Các tổ chức này coi việc sản xuất và bán sản phẩm thủ công như một công cụ để tăng thêm thu nhập cho người nghèo và người gặp hoàn cảnh khó khăn. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhiều người được hưởng lợi, nhưng cũng có nhiều người bị tụt hậu. Một giải pháp cho vấn đề này là thiết lập các dự án mới để phát triển các kỹ năng, thiết kế mẫu mã mới, giúp tổ chức sản xuất sản phẩm và quy tụ mọi người vào các nhóm sản xuất. Các kết quả nghiên cứu lúc đó cho thấy có rất nhiều người sản xuất gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm thủ công. Và Craft Link đã được thành lập để giúp đỡ họ giải quyết vấn đề này. 
 
Ngoài việc nhận  được sự trợ giúp về thị trường thông qua các cửa hàng, hội chợ và xuất khẩu, các nhóm còn cần được hỗ trợ phát triển mẫu mã mới, và cần được tập huấn thêm các kỹ năng kinh doanh như marketing, quản lý chất lượng sản phẩm, tính giá thành và giá bán sản phẩm…Mục đích của Craft Link là cung cấp cho người sản xuất các kỹ năng và thông tin cần thiết để họ có thể sáng tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, có tính thực tế, và phù hợp với nhu cầu luôn thay đổi của thị trường.