Nhóm khuyết tật ở Tản Lĩnh, Ba vì, Hà nội


Nhóm khuyết tật này được thành lập năm 2002 với sự trợ giúp của UBND xã, Hội Phụ nữ xã Tản Lĩnh và Trung tâm Craft Link. Lúc mới thành lập, nhóm chỉ có 40 thành viên khuyết tật tham gia, bao gồm 38 nữ và 2 nam. Đến nay, nhóm đã thu hút được 77 thành viên tham gia và đây là một dấu hiệu tốt. 

Craft Link không chỉ trợ giúp nhóm về mặt thiết kế, phát triển sản phẩm, marketing ..v..v….mà còn cung cấp nguồn tài chính giúp nhóm nâng cấp nhà xưỏng cho các thành viên. Các mẫu mới do Craft Link thiết kế đều dựa trên năng lực và khả năng thực tế của từng thành viên trong nhóm. Từ năm 2002 đến nay, Craft Link luôn cố gắng duy trì công ăn việc làm cho các nhóm viên để họ có thêm thu nhập giúp cho bản thân và gia đình.    

Để biết thêm thông tin về dự án này, xin vui lòng liên hệ:

Craft Link
51 Văn Miếu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 37336101 - Fax: (84-4) 38437926
Email: craftlink@fpt.vn - Website: www.craftlink.com.vn