Người Hmông hoa ở Xính Phình, Tủa Chùa, Điện Biên

Thôn Tà Là Cáo nằm ở trung tâm xã Xính Phình, một khu vực đất thấp, gần nguồn nước nên người dân ở đây gặp nhiều thuận tiện trong việc sản xuất và sinh hoạt. Người Hmong hoa đến lập nghiệp và sinh sống ở đây từ xa xưa, do vậy tất cả các địa danh đều được gọi bằng tiếng bản tộc. Người Hmông hoa chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp như trồng ngô, lúa ở ruộng bậc thang và trên nương rẫy. Bên cạnh đó, họ còn có nguồn thu nhập khác từ việc trồng chè, thả cánh kiến, chăn nuôi gia súc, gia cầm và các nghề thủ công. Tuy vậy cuộc sống vẫn rất khó khăn.

Để hỗ trợ cho nhóm Hmong ở đây duy trì và sử dụng các kỹ năng truyền thống vào việc sản xuất hàng thủ công, Craft Link không chỉ trợ giúp họ về mặt kỹ thuật mà còn là cầu nối đưa họ đến với thị trường. Hy vọng rằng với sự cố gắng từ nhiều phía, người dân Tà Là Cáo sẽ tiếp tục giữ gìn được bản sắc của dân tộc, đồng thời có khả năng mang lại thu nhập thêm cho gia đình.

Để biết thêm thông tin về dự án này, xin vui lòng liên hệ:

CRAFT LINK
51 Văn Miếu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 37336101 - Fax: (84-24) 38437926
Email: craftlink@fpt.vn - Website: www.craftlink.com.vn