Làng dệt lụa tơ tằm - Hưng Hà, Thái Bình

Nghề dệt ở thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà có từ nhiều đời nay. Xã Thái Phương có 5 thôn nhưng duy nhất chỉ có thôn Phương La có nghề dệt. Thôn này đất chật người đông với dân số chiếm 30% dân số cả xã, vậy nên đất nông nghiệp không đủ cho người dân ở đây canh tác. Bởi vậy họ sống chủ yếu bằng nghề dệt. Việc dạy nghề, truyền nghề trước đây hết sức hạn chế, nên nghề dệt không phát triển mà chỉ bó hẹp theo quan niệm làng nghề. Từ khi “mở cửa” nền kinh tế, nghề dệt mới có cơ hội phát triển mạnh, nhưng nhiều hộ đã rời khỏi làng nghề lên thành phố hoặc thị trấn mở công ty riêng. Còn các hộ khác thì chuyển sang dệt khăn mặt và khăn bông để xuất khẩu, sử dụng các khung dệt tự động kiểu mới. 

Để giữ cho nghề dệt tay truyền thống ở Phương La không bị mai một, Craft Link hiện đang hỗ trợ một nhóm dệt tại đây. Craft Link không chỉ giúp nhóm trong việc thiết kế mẫu mã mới và tiêu thủ sản phẩm, mà còn giúp nhóm tìm nguồn nguyên liệu nhuộm an toàn cho người sản xuất và nâng cấp hệ thống lọc nước thải nhuộm để bảo vệ môi trường.   

Để biết thêm thông tin về dự án này, xin vui lòng liên hệ:


Craft Link
51 Văn Miếu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 37336101 - Fax: (84-4) 38437926
Email: craftlink@fpt.vn - Website: www.craftlink.com.vn