Nhóm Trai và gỗ 


Nhóm trai và gỗ ở làng Nhị Khê, xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Hà Nội. Nhóm bao gồm một số gia đình sản xuất các sản phẩm trai, xương, sừng và gỗ. Nhóm có tất cả 20 thành viên. Nhóm được thành lập năm 1997 và Craft Link đã giúp đỡ nhóm từ khi đó. Sản phẩm của nhóm được giới thiệu trong các cửa hàng của Craft Link và được xuất khẩu sang châu Mỹ.

Để biết thêm thông tin về dự án này, xin vui lòng liên hệ:
 
Craft Link
51 Văn Miếu, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 37336101 - Fax: (84-4) 38437926
Email: craftlink@hn.vnn.vn - craftlink@fpt.vn - Website: www.craftlink.com.vn